Dịch tiếng Nhật sang tiếng Anh - Cập nhật công việc hàng ngày cho freelancer

Mô tả dự án

Ngày bắt đầu: 30/1
Ngày kết thúc:7/2
- Có 5 bài dịch, mỗi bài khoảng 600-700 từ.
- Cần một bạn dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh về lĩnh vực dược phẩm.
- Bạn nào có thể dịch trong vòng 10 ngày không?
- Cho biết một số kinh nghiệm và hiểu biết của các bạn trong lĩnh vực dược phẩm cũng như 2 ngôn ngữ trên

Ngành nghề liên quan: Dịch thuật, Soạn thảo soát lỗi, Bằng sáng chế...
Hình thức làm việc: Tại nhà, Từ xa, Online
Tiền công: Thỏa thuận

Thông tin chi tiết và gửi báo giá công việc tại http://kiemvieclam.vn/project/view/2...sang-tieng-Anh