Tuyển Phiên Dịch Tiếng Anh

Chương trình Tuyển dụng 2011 của CLBVietnamQA
Bạn đang xem nội dung trang web www.vietnamqa.com/vieclam/2011 của CLBVietnamQA.
Hai khái niệm cơ bản nhất cho công danh sự nghiệp là thành công và lãnh đạo. Bí quyết thành công cho việc làm giàu là có cách áp dụng lực đòn bẩy vào nghiệp vụ lãnh đạo. Áp dụng lực đòn bẩy ở đây có nghĩa là, làm cho có ảnh hưởng sâu rộng. Nghiệp vụ lãnh đạo là chương trình liên tục cho thấy khoảng cách giữa vị trí hiện thời so với vị trí dự điểm của tổ chức mình. Quan trọng hơn nữa là lúc nào cũng thực hiện được thêm một kế hoạch khác giúp cho khoảng cách đó ngày càng rút ngắn lại.
Dự điểm là nơi mà đa số mọi người trong tổ chức mình muốn cùng nhau đi tới tận nơi. Tầm cở của tổ chức mình sẽ lệ thuộc vào mức độ tốt xấu của dự điểm đó. Lời văn nhà lãnh đạo dùng để thể hiện dự điểm đó gọi là tầm nhìn. Trên 10 năm qua, tổ chức mình đã làm nhiều việc nghiên cứu cơ bản với mục đích duy nhất là chọn lựa dự điểm và diễn đạt tầm nhìn. Dù là một người hay một nhóm, phải định hướng trước rồi mới tung hoành được. Sau khi có tầm nhìn, tổ chức mình mới bắt đầu thật sự thành hình.
Tổ chức mình là Nhóm Xây Hệ Web Ta (NXHWT), còn gọi là câu lạc bộ VietnamQA (CLBVietnamQA), và tầm nhìn của chúng ta là Chất Xám Việt 1 Triệu Lần (CXV1TL). Sứ mệnh chương trình CXV1TL là cạnh tranh với Ấn Độ cũng như Trung Hoa giành cho được một triệu việc làm ở tây phương, nhất là ở Mỹ, đem về cho người ở Việt Nam qua web làm tại gia.
Tổ chức VietnamQA hiện đang cần tuyển nhiều phiên dịch Tiếng Anh làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian.
Hãy cùng với hàng trăm người khác bắt đầu tham gia Cuộc hành trình Chất Xám Việt 1 Triệu Lần bằng cách làm theo hết các bước trên trang này: www.vietnamqa.com/clb/buoc1.
Và gửi CV vào email phòng nhân sự: nhansu@vietnamqa.com