Có ai biết Hiệp hội dịch thuật ở đâu không ? Ở đây toàn hiệp hội SEO, bá đạo thật đấy