Cồn thuốc là những chế phẩm lỏng, được điều chế bằng cách chiết dược liệu thực vật, động vật hoặc hòa tan cao thuốc, dược chất theo tỷ lệ quy định với ethanol ở các nồng độ khác nhau.
Cồn thuốc dược điều chế từ một nguyên liệu gọi là cồn thuốc đơn. Cồn thuốc dược điều chế từ nhiều nguyên liệu khác nhau gọi là cồn thuốc kép.

Cồn thuốc là gì ?

Cồn thuốc là những chế phẩm lỏng được điều chế bằng cách chiết xuất hoạt chất có trong dược liệu hoặc hoà tan các cao thuốc, các hóa chất với ethanol có nồng độ thích hợp.

Cồn thuốc được phân loại theo nhiều cách khác nhau:

Theo thành phần:

Cồn thuốc được điều chế từ một nguyên liệu được gọi là cồn thuốc đơn. Cồn thuốc được điều chế từ nhiều nguyên liệu khác nhau được gọi là cồn thuốc kép.

Theo phương pháp điều chế:

Cồn thuốc điều chế bằng phương pháp ngâm, ngấm kiệt, hòa tan.Cồn thuốc được điều chế như thế nào

Phương pháp ngâm lạnh

Cho dược liệu đã quy định vào một bình đậy kín để ở nhiệt độ phòng. Ngâm trong thời gian xác định; hàng ngày có khuấy trộn. Sau đó gạn lấy dịch ngâm, ép bả để thu dịch ép. Trộn dịch ngâm và dịch ép lắc đều để lắng, gạn, lọc lấy dịch trong.Dụng cụ ngâm lạnh luôn đậy kín tránh bay hơi dung môi.

Phương pháp ngâm lạnh thường được dùng điều chế cồn thuốc không chứa hoạt chất độc mạnh. Ví dụ: cồn tỏi, cồn vỏ cam, vỏ quế, cồn gừng, cồn cánh kiến, cồn hồi…

Phương pháp ngấm kiệt

Quá trình ngấm kiệt được tiến hành như đã trình bày ở phần kỹ thuật chung. Khi rút dịch chiết có hai trường hợp:

- Nếu cồn thuốc quy định hàm lượng hoạt chất, khi thu được 3/4 tổng số lượng dịch chiết quy định thì ngừng rút dịch chiết, ép bã. Trộn dịch chiết với dịch ép. định lượng hoạt chất. Tùy theo kết quả định lượng, điều chỉnh hàm lượng hoạt chất đúng quy định của Dược điển.

- Nếu cồn thuốc không quy định hàm lượng hoạt chất, khi thu được 4/5 tổng số khối lượng dịch chiết quy định sẽ ép bã thu dịch ép. Trộn dịch chiết và dịch ép. Thêm dung môi vừa đủ khối lượng quy định.
Phương pháp ngấm kiệt thường được dùng điều chế cồn thuốc có hoạt chất độc mạnh. Ví dụ: cồn benladon, cồn ô đầu, cồn cà độc dược …

Phương pháp hòa tan

Hòa tan cao thuốc, hóa chất, tinh dầu vào ethanol có nồng độ thích hợp, khi tan hoàn toàn lọc lấy dịch trong.

Ví dụ : cồn opi, cồn mã tiền, cồn opi kép, cồn opibenzoic, thành phần có cao thuốc, hóa chất và tinh dầu (xem phần dung dịch cồn).

Công năng và cách sử dụng

Yêu cầu chất lượng

Trừ các yêu cầu qui định trong chuyên luận riêng, các yêu cầu chung đối với cồn thuốc như sau:
Tỷ trọng, tạp chất, định tính, hàm lượng hoạt chất, hàm lượng ethanol: Đáp ứng yêu cầu quy định trong chuyên luận riêng.

Giới hạn methanol

Không quá 0,05 % (tt/tt) nếu không có chi dẫn khác (Phụ lục 10.13).
Cân sau khi bay hơi: Giới hạn quy dinh theo chuyên luận riêng.
Cách tiến hành: Lấy chính xác 5,0 ml hoặc 5,000 g cồn thuốc cho vào một cốc có đường kính 5 cm đến 7 cm và cao 2 cm đến 3 cm đã cân bì trước, làm bay hơi đến khô trên cách thủy và sấy khô ở 100 °c đến 105 °c trong 3 h, để nguội trong bình hút ẩm có chứa diphosphor pentoxyd và cân. Tính % khối lượng hay số g cặn trong 1 L chế phẩm.

tag ưu nhược điểm acocina tiếng anh bào bảo quản bài giảng rượu phiện cùng báo chí con rồng dị giảm giải thở uống máu gia tế chỉ thống linh trung khử hạ hết lá iod kiểm nghiệm khái niệm giữa kim sa mất mùi chống thổi so sánh a s tiêu chuẩn đưa về xoá nghĩa đỏ 70 tra belladon tây tạng

Nguồn : http:/hanimexchem.com/con-thuoc-la-gi-cach-su-dung-dieu-che/