Mô tả dự án

Ngày bắt đầu: 20/3
Ngày kết thúc 25/3


- Cần gấp 4 topic bằng tiếng Anh : giao thông, môn toán, kỷ niệm đẹp và xây dựng

- Mỗi topic 300 - 500 từ, làm sao các topic phải dễ đọc và dễ nhớ

Hình thức làm việc : Online, Tại nhà, Từ xa
Ngành nghề: Dịch thuật, viết bài theo yêu cầu..
Tiền công: Thỏa thuận

Anh/chị nào chuyên viết topic, siêu tiếng anh thì báo giá tại đây http://kiemvieclam.vn/project/view/2...uoi-viet-topic